thông tin liên hệ
Nguyễn Tuần
Giám Đốc - 0905 315 456

Nguyễn trường Vinh
Trưởng chi nhánh
01213560456 - 0903752206

Phòng kinh doanh
SĐT - 0902 315 456

Sản phẩm chính

chai putin 500ml MS - C010/VN
chai putin 500ml MS - C010/VN
Chai 750ml vuông và tròn MS-C014/VN
Chai 750ml vuông và tròn MS-C014/VN
Chai 1lit vuông, tròn - MS -C015/VN
Chai 1lit vuông, tròn - MS -C015/VN
Chai tròn balan 500ml - MS.C005/VN
Chai tròn balan 500ml - MS.C005/VN
chai men trong 500ml  MS-008/VN
chai men trong 500ml MS-008/VN
Chai men mờ 300, 500ml MS- 009/VN
Chai men mờ 300, 500ml MS- 009/VN
chai vang 750 các loại - MS.C015/VN
chai vang 750 các loại - MS.C015/VN
Bầu rượu 500ml- MS.C016/VN
Bầu rượu 500ml- MS.C016/VN
Chai thủy tinh và nắp các loại
Chai thủy tinh và nắp các loại
Hủ thủy tinh các loại MS- 024/VN
Hủ thủy tinh các loại MS- 024/VN
Bình 300ml và 500ml  MS-020/VN
Bình 300ml và 500ml MS-020/VN
Chai men mới trong 300 và 500ml - MS.C009/VN
Chai men mới trong 300 và 500ml - MS.C009/VN
Chai vuông 250ml - MS - 003/VN
Chai vuông 250ml - MS - 003/VN
Chai vuông 500ml - MS.C006/VN
Chai vuông 500ml - MS.C006/VN
Bình ngâm sâm Hàn Quốc -
Bình ngâm sâm Hàn Quốc -
Bầu rượu 650ml - MS.C017/VN
Bầu rượu 650ml - MS.C017/VN
Chai tròn 15, 30, 50ml - MS.C001VN
Chai tròn 15, 30, 50ml - MS.C001VN
Hủ lục giác các loại - MS 025/VN
Hủ lục giác các loại - MS 025/VN
chai tròn mẫu mới 500ml và 1lit MS C025/VN
chai tròn mẫu mới 500ml và 1lit MS C025/VN
chai làm mờ
chai làm mờ
chai mầu các loại
chai mầu các loại