thông tin liên hệ
Nguyễn Tuần
Giám Đốc - 0905 315 456

Nguyễn trường Vinh
Trưởng chi nhánh
01213560456 - 0903752206

Phòng kinh doanh
SĐT - 0902 315 456

nắp nút các loại

chai mầu các loại
chai mầu các loại
Chai thủy tinh và nắp các loại
Chai thủy tinh và nắp các loại
Nắp nút các loại
Nắp nút các loại